castellano

» Cap de Creus - ES5120007

 

DESCRIPCIÓ

La península del Cap de Creus constitueix l'extrem més oriental dels grans sistemes orogràfics de la zona axial pirinenca. Forma un tram de costa rocosa, alta i abrupta, integrada per foscos esquists Cambro-ordovicians, retallada per penya-segats i nombrosos entrants i sortints drenats per una complexa xarxa hidrogràfica. El paisatge vegetal es caracteritza pel predomini dels elements mediterranis encara que també hi ha una penetració important d'orófits pirenaics, la vegetació forestal es refugia en la vessant nord de la serra de Roda, mentre a la resta de l'espai està ocupat per una gran extensió de poblacions arbustives i prats secs. A tractar-se d'un espai litoral poc humanitzat presenta una bona representació dels sistemes litorals terrestres i marins. Els diferents biòtops estan poblats per representants de fauna molt variats, amb espècies de requeriments molt diversos.

LOCALITZACIÓ DE L'ESPAI

Els colors indiquen la localització de l’espai (vermell), els espais inclosos en el projecte (gris fort) i la resta d’espais que integren la Xarxa Natura 2000 (gris clar) a Catalunya.

ESPÈCIES

% superfície Espai
% superfície Catalunya
AMFIBIS I RÈPTILS Testudo hermanni
0.9
0.5
Mauremys leprosa
100
8.5
Caretta caretta
80
13.8
MAMÍFERS Rhinolophus ferrumequinum
81.4
0.4
Tursiops truncatus
60
12

 

PRESSIONS AMBIENTALS

Núm. Espècies
% superfície mínima
% superfície màxima
Abandonament de pastures
1
8.28
41.41
Atropellaments, molèsties i fragmentació per infrastructures viaries
1
0.02
0.2
Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure
1
0.78
7.81
Ús de biocides, hormones i productes químics
1
0.81
8.08
Incendis forestals
1
0.38
3.85
Manca d'estructura i maduresa del bosc
1
1.04
2.2

MESURES DE CONSERVACIÓ

Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal : 1 espècies
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees sensibles : 1 espècies
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies