castellano

» Atropa baetica

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Planta herbàcia perenne, glabra amb tiges erectes de fins a 1 m. Fulles simples, enteres, esparses, limbe de fins a 16x9 cm ovato-lanceolat. Flors hermafrodites, actinoformes, solitàries i de color groc. Tenen la corol·la de 16-29 mm dividida en 5 lòbuls ovats, més curts que el tub. Té 5 estams. La baia de 6-17 mm és d'un porpra fosc o negre.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - Prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Depredació (fauna) - Per altes densitats d’ungulats salvatges o per fitòfags com Ephippigerida areolaria.

- Erosió

- Processos abiòtics naturals (lents) - Processos estocàstics en poblacions petites, fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.

- Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure - Excessiu trepig, en especial d'excursionistes, naturalistes i fotògrafs amb l’efecte de destrucció directa de peus no florits i de la compactació del sòl.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Vigilància
  - Vigilància i regulació estricta de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris
Accions de conservació ex-situ
  - Creació d'un banc de germosplasma
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Evitar la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions