castellano

» Callimorpha quadripunctaria

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Lepidòpter conegut com a Euplagia quadripunctaria i en català com a papallona tigre. És una de les espècies de la família Arctiidae més grans de Catalunya. Es caracteritza pel color negre ratllat de blanc de les ales anteriors, i el vermell amb quatre punts negres a cadascuna de les ales inferiors. Es tracta doncs d'una coloració aposemàtica, que avisa de llur toxicitat. És activa sobretot al capvespre, quan és atreta per la llum, però també se la veu de dia preferentment en ambients humits com boscos de ribera, prats o indrets humanitzats.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - Prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Contaminació lumínica - Inadequada il·luminació artificial dels nuclis rurals.

- Recol·lecció il·legal i furtivisme

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Recol·lecció d'insectes.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Gestió forestal inadequada, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.

- Eliminació del sotabosc

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Augment dels tractaments fitosanitaris inespecífics en els hábitats de l'espècie.

- Eliminació de marges de camins o conreus - Eliminació de marges (tanques arbrades i bardisses)

- Eliminació de marges de camins o conreus

MESURES DE CONSERVACIÓ

Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Aprofitament sostenible ramader/agrícola
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència important de l’espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie