castellano

» Cerambyx cerdo

 

Nom Comú : Banyarriquer del roure

DESCRIPCIÓ

Aquest coleòpter es coneix popularment com a banyarriquer i és una espècie d'escarbat gros, de cos esvelt i de llargues antenes, encara més en els mascles. Tot ell és de color negre llustrós i elegant, amb l'excepció de l'extrem dels èlitres, d'un to caoba. Les larves s'alimenten de fusta de roures, alzines i avellaners.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Recol·lecció d'insectes.

- Incendis forestals

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Gestió forestal inadequada, amb pèruda de naturalitat i grau de maduresa de la massa forestal.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Reducció de la fusta morta disponibible per l'espècie.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Gestió forestal inadequada, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa forestal.

- Eliminació del sotabosc - Destrucció dels microhàbitats de l'espècie.

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Fumigacions agrícoles.

- Eliminació de marges de camins o conreus - Eliminació de tanques arbrades i arbustives.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Potenciació i manteniment de les condicions de maduresa als alzinars i les rouredes on és present l'espècie
Aprofitament sostenible forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, especialment de caducifolis
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Aprofitament sostenible Forestal
  - Regulació de l'ús de plaguicides en els hàbitats on l'espècie és present
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie i la seva afectació sobre els arbres.
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions