castellano

» Cypripedium calceolus

 

Nom Comú : Sabateta de la Mare de Déu

DESCRIPCIÓ

Orquídia perenne de tija llarga de fins a uns 70 cm. Fulles de 6,5-18 cm, simples i esparses, ovades o subell•líptiques, pubescens d’un verd viu. Flors hermafrodites agrupades en una inflorescència amb 1-2 flors. Viu en boscos mesòfils de faig i pi roig de fort pendent i orientats al nord entre 1250 i 1550 m d’altitud.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - En Perill d'Extinció

Espanya : R.D.139/2011 - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure - Excessiu trepig, en especial de naturalistes i fotògraf amb l’efecte de destrucció directa de peus en estat vegetatiu i de compactació del sòl.

- Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure - Excessiu trepig, en especial de naturalistes i fotògrafs amb l’efecte de destrucció directa de peus en estat vegetatiu i de compactació del sòl.

- Recol·lecció i recollida de plantes terrestres, generals - Recol•lecció i tràfic d’orquídies.

- Altres patrons de distribució poblacional - Obres civils i noves infraestructures o vies de comunicacions en àrees crítiques per l’espècie.

- Eliminació del sotabosc - Destrucció dels microhàbitats de l’espècie.

- Silvicultura, ciències forestals - Pèrdua de naturalitat, estructura i condicions microclimàtiques de la massa forestal.

- Sobrepastura - Sobrepastura per ramaderia i altes densitats d’ungulats salvatges.

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Afectacció sobre els insectes polinitzadors.

- Sobrepastura - Sobrepastura per ramaderia i degut a altes densitats d’ungulats salvatges.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Vigilància
  - Vigilancia i regulació estricta de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris
  - Vigilància i regulació estricta de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat
Aprofitament sostenible forestal
  - Incorporació dels requeriments de l'espècie (manteniment de cobertura arbòria en condicions de mitja ombra) en la planificació forestal de les zones on l'espècie és present
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions