castellano

» Dracocephalum austriacum

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Planta vascular perenne, amb la tija pilosa de fins a 40 cm. Fulles 20-35x1.5-2.5 mm lanceolades o pinnatisectes. Flors zigomorfes, disposades en verticil·lastres que formen una inflorescència espiciforme. Corol·la de 35-50 mm d’un violeta blavenc, tubulosa amb el llavi superior bilobulat i l’inferior format per tres lòbuls subiguals. Viu en refleixos de roca calcaria i tarteres estabilitzades en indrets assolellats entre els 1400 i els 1860 m d’altitud.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - En Perill d'Extinció

Espanya : R.D.139/2011 - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Erosió - Increment de la freqüencia normal d'esllavissades i desprendiment de roques.

- Depredació (fauna) - Per altes densitats d’ungulats salvatges.

- Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure - Excessiu trepig, en especial de naturalistes i fotògraf amb l’efecte de destrucció directa de peus no florits i de compactació del sòl.

- Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure - Massificació d’usos recreatius i esports d’aventura a les muntanyes (excursionisme, turisme estival, etc.).

- Processos abiòtics naturals (lents) - Processos estocàstics en poblacions petites i fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.

- Recol·lecció i recollida de plantes terrestres, generals

- Senders, pistes, carrils per a bicicletes - Ampliació, arranjament o obertura de camins o pistes en zones ocupades per l'espècie.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Vigilància
  - Vigilancia i regulació estricta de la herborització d'afecionats i/o professionals
  - Vigilancia i regulació estricta de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Foment d'estudis per avaluar l'efecte de les aclarides de vegetació, eliminant plantes que competeixen
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions