castellano

» Eriogaster catax

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Lepidòpter nocturn de color marronós ataronjat amb dos ulls blancs a les ales anteriors. Viu en zones de muntanya, principalment associat a boscos caducifolis.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Dades insuficients
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Contaminació lumínica - Inadequada iluminació artificial dels nuclis rurals.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Gestió forestal inadequada, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Gestió forestal inadequada, amb pèruda de naturalitat i grau de maduresa de la massa.

- Repoblació en sòl forestal desprès de tala - Reforestacions inadequades.

- Intensificació agrícola - Intensificació de les pràctiques agràries.

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Augment dels tractament inespecífics en els hàbitats de l'espècie.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Manteniment de la ramaderia extensiva en les zones amb presència de l'espècie
  - Realització de programes de desenvolupament rural encaminats al manteniment de la ramaderia extensiva en aquestes zones
Aprofitament sostenible forestal
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie
Aprofitament sostenible ramader/agrícola
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie