castellano

» Graellsia isabelae

 

Nom Comú : Graelsia

DESCRIPCIÓ

La graèllsia és una magnífic lepidòpter nocturn de la família dels satúrnids; sens dubte un dels lepidòpters més bells que es poden contemplar. L'eruga s'alimenta de fulles de pi roig (Pinus sylvestris) i de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmanii) i potser també de pi negre (Pinus uncinata) a comarques pirinenques. L'adult vola a la primavera. Amb les ales esteses mesura entre 8 i 9 cm; és per tant també una de les papallones més grosses a Europa. El seu cos és gros i pilós, de color marró. Les ales són d'un verd blavís, ribetejades i venades de bru vermellós i amb un magnífic ocel a cadascuna d'elles. Les ales posteriors s'allarguen en una cua capriciosa, més llarga als mascles que a les femelles. També es distingeixen els mascles –com el que mostra la foto- per les antenes plomoses per detectar les feromones d'atracció sexual emeses per les femelles, ni que es trobin a una concentració a l'aire baixíssima, homeopàtica. En canvi, les femelles tenen antenes simples.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Dades insuficients
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Incendis forestals

- Contaminació lumínica - Contaminació lumínica.

- Eliminació del sotabosc - Destrucció dels microhàbitats de l'espècie.

- Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal - Pèrdua d'hàbitat.

- Repoblació en sòl forestal desprès de tala - Reforestacions inadequades que comporten la pèrdua de l'hàbitat.

- Repoblació en sòl forestal desprès de tala - Repoblació inadequada.

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Fumigacions pel control de la processionària en pinedes.

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Fumigacions pel control de processionària en pinedes.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Regulació de l'aplicació de tractaments per al control de plagues per a pins (principalment processionaria) en zones importants de l'espècie potenciant els tractaments dels pins amb Bacillus thuringiensis a la tardor
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació de l'ús de plaguicides, en especial l'aplicació de tractaments per al control de plages per a pins (principalment processionaria), en zones importants de l'espècie potenciant els tractaments dels pins amb Bacillus thuringiensis a la tardor
Aprofitament sostenible forestal
  - Manteniment de les masses de Pinus sylvestris i Pinus nigra en les principals àrees de distribució de l'espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Foment de l’investigació per trobar noves mesures de lluita biològica contra la processionària del pi que no afectin a l'espècie