castellano

» Iberolacerta aranica

 

Nom Comú : Sargantana aranesa

DESCRIPCIÓ

Sargantana de mida petita d’uns 6,2 cm en els mascles i d’uns 6,7 cm a les femelles. De coloració grissenca amb reflexos verdosos amb forces punts petits al llarg del dors. Té el ventre blanc amb punts negres (Rivera et al. 2011). És una espècie molt ben adaptada a l'alta muntanya. La trobem en llocs rocallosos, tarteres o pedregams amb herba. És un habitant típic de l'estatge alpí i, en ocasions, del subalpí desforestat per a l'obtenció de pastures. La presència d'acumulacions de roques apropiades amb vegetació herbàcia o arbustos petits i el grau d'humitat adequat són els factors clau per trobar aquesta espècie. Se l'ha trobada amb seguretat des de 1.940 m fins a poc més de 2.600 m. Tanmateix, és possible que pugui arribar a la cota màxima dins de la seva àrea de distribució al massís del Maubèrme (2.880 m). A començaments d'estiu aprofita l'alta productivitat d'insectes dels ambients altimontans i adapta la seva dieta a les diferents disponibilitats de cada moment (www20.gencat.cat).

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Espanya : R.D.139/2011 - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - En Perill d'Extinció
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Canvis i alteracions de l'hàbitat - Comporta el desplaçament de l'espècie fins a les parts més elevades de les muntanyes.

- Cremes intencionades crema activa de vegetació existent - De matollars alpins.

- Estacions d'esquí - En especial l'ampliació de les existents.

- Població dispersa - Construcció de refugis i noves infraestructures.

- Muntanyisme, escalada i espeleologia

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Recol·lecció d'animals.

- Senders, pistes, carrils per a bicicletes - Senders i pistes.

- Sobrepastura - Sobrepastura.

- Mines a cel obert - Explotacions presents a la seva àrea en el passat.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions