castellano

» Iberolacerta aurelioi

 

Nom Comú : Sargantana pallaresa

DESCRIPCIÓ

Sargantana petita, similar a l’aranesa en la coloració grissenca. Mascles fins els 5,7 cm i femelles fins els 6,2 cm de longitud cap-cos. Bandes temporals llises i les línies del dors clares. El ventre és blanc. És una espècie molt ben adaptada a l'alta muntanya. La trobem en llocs rocallosos, tarteres o pedregams amb herba. Se l'ha trobada amb seguretat des de 1560 m a la vessant nord fins als 3000 m. Tanmateix, és més comuna entre els 2200 i els 2500 m d’altitud.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Espanya : R.D.139/2011 - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - En Perill d'Extinció
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Infraestructures hidroelèctriques.

- Canvis i alteracions de l'hàbitat - Desplaçarà l'espècie fins a les parts més elevades de les muntanyes.

- Cremes intencionades crema activa de vegetació existent - De matollars alpins.

- Estacions d'esquí - En especial l'ampliació de les existents.

- Muntanyisme, escalada i espeleologia

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Recol·lecció d'animals.

- Població dispersa - Construcció de refugis i noves infraestructures que comporten la massificació en àrees de montanya.

- Senders, pistes, carrils per a bicicletes - Senders i pistes.

- Sobrepastura - Sobrepastura.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Divulgació - Informació
  - Divulgació i valorització de l'espècie, especialment entre la població local