castellano

» Iberolacerta bonnali

 

Nom Comú : Sargantana pirinenca

DESCRIPCIÓ

Sargantana de mida petita de fins a uns 5,8 cm en els mascles i de uns 6,4 cm a les femelles. De tonalitats grisoses amb reflexos verdosos amb forces punts petits al llarg del dors. Té el ventre blanc i la gola blanca (Rivera et al. 2011). Es tracta d'una espècie molt ben adaptada a l'alta muntanya. Viu en indrets especialment arrecerats i sap aprofitar perfectament l'escalfor que li proporciona la radiació de l'alta muntanya i els diferents microclimes que li són favorables. El seu hàbitat preferit està format per roques apropiades, no nues, sinó amb vegetació herbàcia o matolls nans i un grau d'humitat adequat. Es troba en vessants generalment exposats al sud, a l'est o, més rarament, a l'oest d'algunes muntanyes pirinenques, amb afloraments rocosos, tarteres i pedregams. Molt freqüentment en àrees glacials, entre els 2.200 i els 2.940 m. Es troba sempre en àrees alpines, per sobre del límit del bosc i sobre pissarres quarsítiques i fil•lites cambroordovicianes, que formen rocams molt fissurats que serveixen de refugi.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Canvis i alteracions de l'hàbitat - Comportarà el desplaçament de l'espècie fins a les parts més elevades de les muntanyes.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Infraestructures hidroelèctriques.

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Recol·lecció d'animals.

- Muntanyisme, escalada i espeleologia

- Estacions d'esquí - En especial l'ampliació de les existents.

- Població dispersa - Construcció de refugis de muntanya en zones especialment ben conservades.

- Senders, pistes, carrils per a bicicletes - Senders i pistes. No obstant poden crear microhàbitats en zones de pastura.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Divulgació - Informació
  - Divulgació i valorització de l'espècie, especialment entre la població local