castellano

» Lucanus cervus

 

Nom Comú : Escanyapolls

DESCRIPCIÓ

Coleòpter popularment anomenat escanyapolls o cèrvol volador. Presenta un dimorfisme sexual molt marcat; el mascle (a la fotografia), més gros que la femella, destaca per les seves mandíbules enormes que li serveixen com a feixuc reclam sexual i com a arma a les disputes entre mascles. Tot i el seu pes, l'escanyapolls aconsegueix enlairar-se en un vol sorollós. Les larves s'alimenten durant anys de la fusta d'alzines i roures.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Alpinisme i escalada - Eliminació d'arbres vells o morts en peu per minimitzar el perill físic per a les persones (real o percebut) que poden suposar.

- Alpinisme i escalada - Muntanyisme. És negatiu si s'elimina els arbres vells o morts en peu per minimitzar el perill físic (real o percebut) que poden suposar.

- Incendis forestals

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Recol·lecció d'animals.

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Recol·lecció d'insectes.

- Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal

- Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal - Pèruda de naturalitat i grau de maduresa de la massa.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Gestió forestal inadequada, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Disminució de la fusta morta en quantitat i continuitat.

- Eliminació del sotabosc - Destrucció dels microhàbitats de l'espècie.

- Ús de biocides, hormones i productes químics

- Repoblació en sòl forestal desprès de tala - Reforestacions inadequades.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
Aprofitament sostenible forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats
Aprofitament sostenible forestal
  - Manteniment de grans peus de planifolis i altres arbres vells caducifolis
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie