castellano

» Miniopterus schreibersii

 

Nom Comú : Ratpenat de cova

DESCRIPCIÓ

El ratpenat de cova és de mida mitjana amb l’avantbraç d’entre 43 i 50 mm de llargada. Musell curt, front alt i protuberant. Orelles petites, triangulars, amb el tragus curt, arrodonit i projectat cap a dins. Ales llargues i estretes. Espècie cavernícola. Utilitza mines i galeries subterrànies, coves i avencs. Els seus refugis es troben en els dominis termomediterranis i supramediterranis, amb independència del relleu i de la cobertura vegetal existent. Les àrees d’alimentació poden estar a desenes de quilòmetres dels seus refugis.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Processos abiòtics naturals (lents) - Procesos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites de l’espècie.

- Espeleologia - Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs.

- Tancament de coves i galeries - Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.

- Altres formes de captura / apropiació d'animals - Anellament científic amb anelles metàl·liques.

- Altres patrons de distribució poblacional - Obres civils i noves infraestructures en àrees crítiques per l’espècie.

- Producció d'energia eòlica - Aerogeneradors.

- Producció d'energia eòlica - Mort en parcs eòlics i altres infraestructures urbanes.

- Pèrdua d'hàbitats agroforestals tradicionals - Pèrdua de naturalitat amb homogeneïtzació del paisatge.

- Pèrdua d'hàbitats agroforestals tradicionals - Pèrdua de naturalitat i homogeneïtzació del paisatge.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Adequació d'antigues mines amb presència de colònies de l'espècie per evitar esllavissades
Gestió de formacions vegetals
  - Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Neteja periòdica de la vegetació que cobreix mines i cavitats utilitzades per l'espècie
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada)
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Implantació de mètodes alternatius a l'anellament (per exemple marcatge amb microxips) com a eina d'estudi de l'espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Seguiment ecològic
  - Seguiment ecològic dels principals refugis per determinar l'evolució de la població