castellano

» Orthotrichum rogeri

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Molsa que forma coixinets ben definits sobre troncs i roques. L’esporòfit queda amagat ente els fil·lidis i la càpsula, que ovalada porta 8-16 estries groguenques.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Catalunya : Estratègia per la conservació de la biodiversitat - Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Processos abiòtics naturals (lents) - Processos estocàstics en poblacions petites i fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.

- Alpinisme i escalada - Muntanyisme. Excessiu trepig i compactació del sòl.

- Incendis forestals

- Recol·lecció i recollida de plantes terrestres, generals - Recol·lecció de molses pel pessebre.

- Ús de biocides, hormones i productes químics

- Manca d'estructura i maduresa del bosc

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.

- Sobrepastura - Sobrepastura (ramaderia i altes densitats d’ungulats salvatges).

MESURES DE CONSERVACIÓ

Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Conservació dels peus de Salix caprea, Sambucus racemmosa i altres caducifolis on es troba associada la molsa
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie