castellano

» Osmoderma eremita

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Escarabat de color negre, de cos robust i antenes curtes i ramificades. Les larves es desenvolupen en forats d'arbre, sobretot de roures, tells, salzes, faigs i fruiters. Viu en romanents de bosc natural, però també s'observa en hàbitats forestals treballats per l'home, com ara llindars amb pastures o conreus, parcs urbans i al llarg de les rieres.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - Prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Recol·lecció d'insectes.

- Altres catàstrofes naturals - Processos estocàstics en poblacions petites i fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Pèrdua de maduresa de la massa forestal, especialment de faig i roures vells.

- Repoblació en sòl forestal desprès de tala - Reforestacions inadequades.

- Ús de biocides, hormones i productes químics

MESURES DE CONSERVACIÓ

Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats
Gestió de formacions vegetals
  - Preservació de illes arbrades amb peus grans en ambients urbans
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
Aprofitament sostenible forestal
  - Manteniment d'arbres morts i decrèpits en peu i foment de la quantitat de fusta morta en zones amb presència de l'espècie
  - Preservació de grans peus de faig i altres arbres vells caducifolis
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions