castellano

» Petrocoptis monsciciana

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Planta herbàcia perenne d’uns 20-40 cm. La base de la tija és llenyosa i té les fulles peciolades i oposades, enteres, de 10-12x3-5 mm. Flors poc nombroses disposades en cimes terminals. Calze campalunat de 10 mm. Viu en escletxes i fissures de parets, balmes i extraploms de naturalesa calcària i disposats en indrets asolellats.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Competència (flora) - Amb altres plantes.

- Competència (flora) - Competència amb altres plantes.

- Processos abiòtics naturals (lents) - Processos estocàstics en poblacions petites i fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.

- Incendis forestals - En zones en contacte amb vegetació boscosa.

- Alpinisme i escalada - Muntanyisme. Intensificació del turisme de muntanya i d’esports d’aventura (senders, escalada, etc.).

- Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure - Augment de la presència humana i del trepig.

- Recol·lecció i recollida de plantes terrestres, generals

- Atropellaments, molèsties i fragmentació per infrastructures viaries - Construcció de noves vies de comunicació o infraestructures amb la destrucció del seu hàbitat.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Regulació estricta de l'activitat d'escalada en les zones amb presència de l'espècie
Vigilància
  - Vigilància i regulació estricta de la herborització d'afecionats i/o professionals
  - Vigilancia i regulació estricta de la herborització d'afecionats i/o professionals
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat
Aprofitament sostenible forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura
Prevenció i lluita contra incendis
  - Aplicació de mesures preventives contra incendis en zones suceptibles de ser afectades.
  - Aplicació de mesures preventives contra incendis en zones suceptibles de ser afectades per un incendi
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions