castellano

» Rhinolophus euryale

 

Nom Comú : Ratpenat de ferradura mediterrani

DESCRIPCIÓ

El ratpenat de ferradura mediterrani és una espècie de quiròpter de mida mitjana, similiar a altres espècies del gènere Rhinolophus de les quals es diferencia per la forma de la sella nasal, que és punxeguda i lleugerament inclinada. La seva longitud total (del cap a la cua) està entorn als 6-9 cm, amb una envergadura d’uns 35-40 cm i un pes de 7-16 grams. És una espècie termòfila, predominantment cavernícola tant per la cria com per la hivernada. Depèn d'espais forestals heterogenis i cultius tradicionals, situats a prop de zones amb abundància de refugis. S'alimenta principalment d'arnes nocturnes, encara que també aprofiten explosions demogràfiques de petits escarabats del gènere Rhizotrogus.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Espeleologia - Espeleología. Augment de la presència humana en coves i avencs o altres refugis de l’espècie.

- Tancament de coves i galeries - Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.

- Incendis forestals

- Catàstrofes naturals i fenomens geològics - Procesos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites i gregàries en els refugis.

- Espeleologia - Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs o altres refugis de l’espècie.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.

- Atropellaments, molèsties i fragmentació per infrastructures viaries - Atropellaments.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Remodelacions inadequades en edificis.

- Producció d'energia eòlica - Aerogeneradors.

- Producció d'energia eòlica - Mort en parcs eòlics i altres infraestructures urbanes.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Ús indescriminat de plaguicides inespecífics.

- Eliminació del sotabosc

- Intensificació agrícola - Intensificació de les pràctiques agràries.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació de l'ús de plaguicides inespecífics, en especial amb afectació pels lepidòpters, en les zones sensibles per l'espècie
  - Regulació de l'ús de plaguicides, en especial l'aplicació de tractaments per al control de plages per a pins (principalment processionaria), en zones importants de l'espècie potenciant els tractaments dels pins amb Bacillus thuringiensis a la tardor
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions