castellano

» Rhinolophus hipposideros

 

Nom Comú : Ratpenat de ferradura petit

DESCRIPCIÓ

El ratpenat de ferradura petit és un quiròpter és el representant més petit de la seva família a la nostra regió, amb un avantbraç de 35 a 39 mm de llargada. Orelles grans i amples a la base i punxegudes a l’extrem. Ferradura (excrescència nasal) amb sella estreta, i projecció superior curta i arrodonida, mes petita que la projecció inferior. La membrana alar s’insereix en el turmell. Pelatge dorsal de color bru, fosc i ventral gris clar. Joves amb el pelatge suau, de color gris fosc. En estat de repòs, pengen del sostre totalment embolcallats amb les ales. Fórmula dentària: 1.1.2.3/2.1.3.3. Emissió ultrasònica mitjançant polsos de freqüència constant (CF) d’entre 40-69 ms de durada, i amb una freqüència de màxima energia entre els 105 i 112 Khz. Els seus refugis es troben en construccions humanes i en cavitats naturals o artificials. Pot trobar-se en molts ambients diferents, preferentment en zones forestals properes als refugis i amb presència d’aigües superficials.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Tancament de coves i galeries - Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Remodelacions inadequades en edificis.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.

- Espeleologia - Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs o altres refugis de l’espècie.

- Altres tipus d'actuacions urbanes, industrials i similars - Obres civils i noves infraestructures en àrees crítiques per l’espècie.

- Producció d'energia eòlica - Aerogeneradors.

- Producció d'energia eòlica - Mort en parcs eòlics i altres infraestructures urbanes.

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Abús de pesticides i plaguicides agrícoles i forestals.

- Eliminació del sotabosc

- Intensificació agrícola - Intensificació de les pràctiques agràries.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Vigilància
  - Augment de la vigilància en els punts de cria i d’hivernada més importants per evitar molèsties a les poblacions de l'espècie
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió de formacions vegetals
  - Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de l'ús de permetrines enlloc d'organoclorats per al tractament de la fusta d'edificacions amb presència de l'espècie
Aprofitament sostenible forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions