castellano

» Rhinolophus mehelyi

 

Nom Comú : Ratpenat de ferradura mitjà

DESCRIPCIÓ

El ratpenat mitjà de ferradura té el pelatge marró grisós pel dors i gairebé blanc pel ventre, amb una línia de separació ben marcada entre les dues coloracions. Té unes ales curtes i amples i l'uropatagi de forma quadrada. Al voltant dels ulls hi té una màscara que pot ésser molt conspícua. Les orelles i el patagi són del mateix color que el dors, de vegades d'un to morat. Dimensions corporals: cap i cos (49 - 64 mm), cua (21 - 32 mm), avantbraç (47 - 54 mm), envergadura alar (330 -340 mm) i pes: 10 - 18 g. Viu en zones costaneres molt termòfiles per sota els 500 m d'altitud. Es refugia en coves i mines.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Incendis forestals

- Catàstrofes naturals i fenomens geològics - Procesos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites i gregàries en els refugis.

- Tancament de coves i galeries - Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Ús indescriminat de plaguicides inespecífics.

- Eliminació del sotabosc

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.

- Producció d'energia eòlica - Aerogeneradors.

- Espeleologia - Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs o altres refugis de l’espècie.

- Intensificació agrícola - Intensificació de les pràctiques agràries.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada actuals i potencials)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació de l'ús de plaguicides inespecífics, en especial amb afectació pels lepidòpters, en les zones sensibles per l'espècie
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a coneixer l'estat de l'espècie a Catalunya
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions