castellano

» Rosalia alpina

 

Nom Comú : Rosalia

DESCRIPCIÓ

Colèopter específic de les fagedes humides i també en boscos de quercus. Les larves tarden entre 2 i 3 anys en completar el seu cicle. Els adults volen entre juny i juliol. Les larves s’alimenten de la fusta morta del faig i d’altres espècies caducifòlies.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - Prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Altres catàstrofes naturals - Processos estocàstics en poblacions petites i fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Recol·lecció d'animals.

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Recol·lecció de fauna.

- Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal - Pèrdua de faig vells.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Pèrdua de maduresa de la massa forestal, especialment de faig vells.

- Repoblació en sòl forestal desprès de tala - Reforestacions inadequades.

- Eliminació del sotabosc

- Ús de biocides, hormones i productes químics

MESURES DE CONSERVACIÓ

Aprofitament sostenible forestal
  - Preservació de grans peus de faig i altres arbres vells caducifolis
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions