castellano

» Boleum asperum

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Petit arbust molt ramificat, híspid, amb pèls simples. Planta alta de fins a 40 cm. Fulles de 6-30x2-4,5 mm, lineals-lanceolades sèssils. Flors hermafrodites, cruciformes, disposades en raïms densos. Té quatre sèpals de 5-10 mm i quatre pètals de 11-16 mm grocs i lliures.Viu en matollars xerofítics en substrat margós, guixós o calcari. Es troba en vessants de fort pendent de sòls pobres (100-200 m d'altitud).

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000