castellano

» Gomphus graslini

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Aquesta libel·lula, de la família dels Gomphidae, es caracteritza per les seves àmplies línies negres en en el tòrax que contrasten amb el groc. Tot i que es tracta d'una espècie d'aigües corrents, és més comú veure-la en àrees més lentes amb fons terrosos i cabals mitjans (entre 1 i 4 m d'amplada del curs fluvial). Li són favorables els marges del riu sombrejats i el centre assolellat, amb vegetació emergent a les vores i sense estiatge de les aigües. Acostuma a compartir l'hàbitat amb Macromia splendens. Com altres espècies d'aquesta família, descansen amb freqüència col·locant-se sobre les pedres.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Espanya : - En Perill d'Extinció

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000