castellano

» Marsilea quadrifolia

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Planta herbàcia perenne de rizoma prim, poc ramificat. Fulles solitàries de 2-4 per nus. Té 4 foliols pinnes de 10-20 x 13-18 cm, glabres amb el marge lleugerament ondulat, disposats en creu.Viu en aigües quietes o de corrent molt lent periòdicament inundats com arrossars o fangars, prop de la costa.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Catalunya : - Extinta en estat salvatge

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000