castellano

» Marsilea strigosa

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Planta herbàcia perenne amb el rizoma prim de vegades ramificat i pubescen als nusos. Fulles fasciculars amb pecíols de 2,5-10 cm, glabres. Foliols de 2-30x2-25 mm oblongo-obovats, glabrescents, enters o irregularment crenats a l'àpex. Viu en depressions del terreny que s'inunden temporalment sobre substrat sorrenc de naturaleza silícica. Conviu amb Isoetes i Crassula vaillantii.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000