castellano

» Mauremys leprosa

 

Nom Comú : Tortuga de rierol

DESCRIPCIÓ

La tortuga de rierol pot arribar als 23 cm de longitud de la closca. La coloració és olivàcia i en els joves més aviat marró amb taques ataronjades a les plaques dorsals. A les extremitats i al coll té una sèrie d'estries verdoses o clares longitudinals. La closca és relativament aplanada, allargada i més ampla a la part posterior.El platró és de color groguenc-cremós amb taques fosques. Viu en masses d'aigua en ambients mediterranis, majoritàriament per sota els 600 m d'altitud. Es pot trobar en rierols, basses, llacunes i aiguamolls i també en canals i rius d'escàs corrent.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000