castellano

» Mustela lutreola

 

Nom Comú : Visó europeu

DESCRIPCIÓ

El Visó europeu té el cos i la cua allargats, adaptats a la vida terrestre i aquàtica, i té membranes entre els dits per nedar amb facilitat. El pelatge és marró xocolata, curt i brillant. Té una taca blanca característica als llavis superior i inferior. Els mascles, amb 700 - 1.100 grams de pes i una longitud total d’entre 500 i 600 mm, són més grans que les femelles, que pesen entre 400 i 650 grams i mesuren entre 440 i 520 mm. Viu als aiguamolls i rius de cabal mitjà, amb aigües de bona qualitat i amb una vegetació de ribera densa i extensa. Li calen rius no contaminats i amb riberes ben conservades.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - En Perill Greu
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000