castellano

» Myotis blythii

 

Nom Comú : Ratpenat rater mitjà

DESCRIPCIÓ

El ratpenat de musell llarg o el rater mitjà és un quiròpter gran, de gairebé 40 centímetres d’envergadura. Les orelles són llargues i el pelatge bru. És molt similar al ratpenat de musell llarg, però normalment presenta una taca de pèl clar al dors entre les orelles. Els seus hàbits i preferències són molt desconeguts, i probablement siguin similars al de l’espècie abans esmentada. Generalment també la trobem en refugis cavernícoles però també pot ocupar edificis i forats d'arbres.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor




PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000