castellano

» Tursiops truncatus

 

Nom Comú : Dofí mular

DESCRIPCIÓ

El delfí mular és de mida mitjana (300-350 cm). Té una aleta dorsal alta i curvada i el morro curt i una coloració grisa que es va enfosquin cap a la regió ventral. Pot arribar als 400 kg de pes. Té uns hàbits fortament costaners on presenten un marcat sedentarisme. Pot enfonsar-se a caça fins als 200 m i normalment formen grups de més de 20 exemplars.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000