castellano

» Vertigo angustior

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Mol·lusc d'aigua dolça de closca levògira, ovalada, de coloració bruna provista d'estries fortes, espaiades i de distribució uniforme. La Obertura ovalada, amb una forta incisió en la vora externa i amb 4 plecs a l'interior de la obertura. El plec palatal en posició palatal superior progressant per l'interor fins a la meitat de la última volta. Les dimensions màximes son de 2,7mm d'altura i 1,65 mm de diàmetre. És una espècie pròpia dels marges de fonts permanents i de llacs i llacunes en els que el nivell d'aigua no fluctua. Es localitza a sota de pedres i fustes mortes, entre briòfits i enfilant-se per la vegetació fontinal i de ribera. Viu en terrenys de substrat calcàri, en diferents tipus d'hàbitat depenent de la latitud. S'alimenta dels microorganismes que creixen sobre les fulles de vegetació pal·lustre.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Espanya : Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España - En Perill Greu

Espanya : Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España - En Perill Greu

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000