castellano

» Prepirineu central català - ES0000018

 

DESCRIPCIÓ

Es tracta de la millor representació del Prepirineu calcari català i cal destacar l'interès biogeogràfic d'aquest espai, en ser un bon representant de la transició d'hàbitats de tipus mediterrani i hàbitats subalpins i alpins. Aquests darrers, es situen, principalment, als fons de valls originant microambients molt singuilars. Presenta relleus calcaris abruptes,entre els que destaca el modelat càrstic, amb una clara asimetria en el seus dos vessants arribant a altituds considerables. Cal fer notar la gran diversitat de paisatges d’aquest territori, que presenten una zonació altitudinal típica que va des de l’estatge basal mediterrani (Quercion rotundifoliae) fins als prats alpins dels nivells culminals (Festucion airoidis, Festucion supinae, ...), tot passant pel país dels boscos submediterranis (Quercion pubescenti-petraeae), fagedes (Fagion sylvaticae), boscos boreals de pi roig (Deschampsio-Pinion) i els boscos de coníferes (pi negre, avet,...) i subalpins (Rododendro-Vaccinion). Entre les espècies de flora es localitzen algunes d'endèmiques o molt rares a la resta de Catalunya com ara Xatardia scabra, Woodsia glabela, Potentilla nivalis, Adonis pyrenaica i Campanula jaubertiana. Un altre element botànic a destacar és Cypripedium calceolus, la sabateta de la Mare de Déu, orquídea de gran interès botànic i, també, social. Les especials condicions biogeogràfiques de l'espai també determinen la presència de gran varietat d'espècies de fauna entre les que cal destacar algunes que es troben en el límit de la seva àrea de distribució: l'isard (Rupicapra rupicapra), el gall fer (Tetrao urogallus), el picot negre (Dryocopus martius) i l'àguila daurada (Aquila chrysaetos). Entre els invertebrats, destaquen espècies endèmiques o rares d'aràcnids (Troglohyphantes Orpheus,...) i heteròpters (Loricula pselafiformis).

LOCALITZACIÓ DE L'ESPAI

Els colors indiquen la localització de l’espai (vermell), els espais inclosos en el projecte (gris fort) i la resta d’espais que integren la Xarxa Natura 2000 (gris clar) a Catalunya.

ESPÈCIES

% superfície Espai
% superfície Catalunya
FLORA Dracocephalum austriacum

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /var/www/vhosts/natura2000presiones.ctfc.es/httpdocs/funcions.php on line 185

Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /var/www/vhosts/natura2000presiones.ctfc.es/httpdocs/funcions.php on line 185
Error: