castellano

» Pressions Ambientals

 

Nom
Informació
Espècies al·lòctones invasores veure fitxa
Manca d'estructura i maduresa del bosc veure fitxa
Contaminació del medi aquàtic veure fitxa
Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure veure fitxa
Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials veure fitxa
Abandonament de pastures veure fitxa
Eutrofització veure fitxa
Ús de biocides, hormones i productes químics veure fitxa
Recol·lecció il·legal i furtivisme veure fitxa
Eliminació de marges de camins o conreus veure fitxa