castellano

» Recol·lecció il·legal i furtivisme

DESCRIPCIÓ

Inclou tant espècies terrestres com aquàtiques que son capturades de forma il•legal per al col•leccionisme o com a pràctica esportiva (p.ex. us com esquer viu) (ZEC, 2013). En el cas particular de la pesca en aigües continentals, la captura il•legal inclou l’ús de modalitats no autoritzades per la normativa (Ley 22/2009). A més de fomentar el comerç il•legal d’espècies, aquestes pràctiques redueixen notablement les poblacions naturals i es troben entre les principals causes de la translocació d’espècies fora de la seva àrea de distribució i la propagació de noves malalties.

PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Nombre d'espècies afectades per espai

 

ESPÈCIES

% superfície Mín.
% superfície Màx.
AMFIBIS I RÈPTILS Emys orbicularis
0.46
7.13
Mauremys leprosa
0.97
11.17
PEIXOS Aphanius iberus
0.76
3.8
Barbus meridionalis
2.43
12.17
Cobitis taenia (paludicola)
44.79
89.58
Valencia hispanica
0.04
0.18

INDICADORS PER MESURAR LA INTENSITAT DE LA PRESSIÓ

Expedients oberts sobre furtivisme i recol·lecció il·legal : Localització dels expedients oberts pel Cos d'Agents Rurals sobre furtivisme i recol·lecció il·legal d'espècies protegides
  Font : Cos d'Agents Rurals, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
  Periodicitat : 3-5 anys
  Àmbit : Nacional
  Base cartogràfica : Base topogràfica 1:5000 (Institut Cartogràfic de Catalunya)


MESURES DE CONSERVACIÓ

Aprofitament sostenible Pesquer
  - Regulació de la pesca en aigües continentals : 1 espècies en 1 espais.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
Gestió preventiva
  - Declaració de refugis de pesca en capçaleres de rius : 1 espècies en 1 espais.
  - Prohibició de la pesca amb esquer viu : 1 espècies en 1 espais.
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de poblacions : 4 espècies en 2 espais.
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre el furtivisme : 2 espècies en 2 espais.