castellano

» Eliminació de marges de camins o conreus

DESCRIPCIÓ

La desaparició de tanques, bardisses i arbusts que delimiten conreus o camins implica la pèrdua efectiva d’hàbitats per a les espècies que troben aquests biòtops les seves àrees de refugi, reproducció i alimentació. El deteriorament d’aquests elements tant característics del nostre paisatge rural és degut a l’abandonament de les activitats agrícoles i ramaderes que ha patit el camp les últimes dècades, i que s’ha vist accentuat per processos més recents de intensificació agrícola i concentració parcel·lària.

PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Nombre d'espècies afectades per espai

 

ESPÈCIES

% superfície Mín.
% superfície Màx.
INVERTEBRATS Cerambyx cerdo
1
10
MAMÍFERS Myotis blythii
0.93
79.22
Myotis emarginatus
0.1
1.03
Myotis myotis
0.23
50

INDICADORS PER MESURAR LA INTENSITAT DE LA PRESSIÓ

Camins i finques agrícoles : Delimitació camins i finques agrícoles
  Font : SIGPAC (Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles de la PAC) incloent informació sobre els tipus de cultius (i els seus canvis), i expedients de millora de finques rústiques (Decret 396/2006). Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
  Periodicitat : 3-5 anys (o major segons rellevància dels canvis)
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : SIGPAC, Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles de la PAC


MESURES DE CONSERVACIÓ

Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos : 2 espècies en 2 espais.
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc : 3 espècies en 4 espais.