castellano

» Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure

DESCRIPCIÓ

Activitats que es desenvolupen en la muntanya (escalada, espeleologia, etc.) i en aigües continentals (barranquisme, ràfting, etc.) i marines (submarinisme, etc.), que poden provocar des de molèsties (excés de soroll, freqüentació, etc.) fins a deteriorament dels hàbitats (erosió i compactació del sòl, etc.).

PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Nombre d'espècies afectades per espai

 

ESPÈCIES

% superfície Mín.
% superfície Màx.
FLORA Atropa baetica
1
10
Cypripedium calceolus
2.3
16.5
Dracocephalum austriacum
11
60
MAMÍFERS Ursus arctos
1
24.27

INDICADORS PER MESURAR LA INTENSITAT DE LA PRESSIÓ

Activitats a l'aire lliure : Localització i estacionalitat de les activitats a l'aire lliure practicades en cada espai.
  Font : Documents de planificació dels espais (Pla especial, Pla rector d’ús i gestió, etc.) o regionals (plans comarcals de desenvolupament turístic, etc.)
  Periodicitat : 3-5 anys
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : Topogràfic 1:5000


MESURES DE CONSERVACIÓ

Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees sensibles : 2 espècies en 3 espais.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Promoció i enfortiment de la coordinació i cooperació entre organismes de gestió, conservació i actors locals (ramaders, caçadors, etc.) a tots nivells, especialment a banda i banda de la frontera : 1 espècies en 2 espais.
Infraestructures d'ús públic
  - Foment de la creació d'iniciatives d'interpretació sobre l'ós i el seu hàbitat que permetin articular una oferta turística sostenible a l'entorn d'aquesta espècie : 1 espècies en 2 espais.
Regulació de l'ús públic
  - Regulació i limitació dels usos en àrees sensibles : 1 espècies en 2 espais.
Vigilància
  - Vigilancia i regulació de les visites a zones sensibles per evitar danys involuntaris : 3 espècies en 2 espais.