castellano

» La Torrassa - ES5130022

 

DESCRIPCIÓ

Petit espai configurat per la zona d'acumulació de sediments a la cua de l'embassament de la Torrassa, al riu Noguera Pallaresa. Aquest fet genera una zona on es combina un bosc de ribera que s'inunda una bona part de l'any, així com pastures molt higròfiles. Aquest espai es troba integrat al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Destaca com a zona important per a la cria de la llúdriga

LOCALITZACIÓ DE L'ESPAI

Els colors indiquen la localització de l’espai (vermell), els espais inclosos en el projecte (gris fort) i la resta d’espais que integren la Xarxa Natura 2000 (gris clar) a Catalunya.

 

PRESSIONS AMBIENTALS

Núm. Espècies
% superfície mínima
% superfície màxima
Manca d'estructura i maduresa del bosc
3
23.5
52.49
Caça
2
43.98
91.22
Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials
1
0.01
0.07
Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure
10
0.99
9.93
Eutrofització
1
0
0.04
Intensificació agrícola
1
0.18
0.36
Espècies al·lòctones invasores
3
5.67
33.16
Incendis forestals
1
0.51
5.15

MESURES DE CONSERVACIÓ

Informació no disponible