castellano

» Alosa fallax

 

Nom Comú : Saboga

DESCRIPCIÓ

La Saboga és un peix de mida mitjana, que fa de 25 a 40 cm de llargada mitjana i un pes de 500 gr de mitjana, fins a 3 kg com a màxim. Passa la major part de la seva vida al medi marí, en àrees costaneres del litoral mediterrani. Penetra als trams baixos dels rius a la primavera, al mes d’abril, formant esbarts nombrosos, on fresa de maig a juny en àrees de corrent fort i fons sorrencs i pedregosos, quan la temperatura de l’aigua supera els 18ºC. S’alimenta de larves d’insectes, crustacis petits, cucs i macròfits.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000