castellano

» Barbastella barbastellus

 

Nom Comú : Ratpenat de bosc

DESCRIPCIÓ

El ratpenat de bosc és un quiròpter de grandària mitjana (avantbraç d’uns 39 mm i 10 gr. de pes), que pot arribar als 30 cm d’envergadura i presenta una coloració general molt fosca, gairebé negra. El seu vol és ràpid i àgil. Ratpenat poc gregari, la mida de les colònies solen ser de pocs individus, normalment per sota dels 15 exemplars. Espècie citada habitualment en zones muntanyoses i associat a zones forestals, on es refugia tant en arbres, com en cases i refugis subterranis, en aquest últim cas, sobretot, a l'hivern.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000