castellano

» Caretta caretta

 

Nom Comú : Tortuga babaua

DESCRIPCIÓ

La tortuga babaua té un cap relativament gran; cinc escames vertebrals i cinc laterals. Al Mediterrani, quan arriba a l’edat adulta la closca li mesura de mitjana uns 90 cm i pesa menys de 100 kg. El dors és bru vermellós, amb ratlles de color bru fosc, que es perden en envellir l'animal. La part ventral és groguenca.Normalment viuen en aigües profundes, però també apareixen a prop de la costa. La seva dieta és variada, consisteix en crustacis diversos, bivalves, equinoïdeus, meduses i també algunes algues. Al Mediterrani hi conviuen dues poblacions separades espacialment; la població que cria al Mediterrani oriental i la població del Mediterrani nord-occidental, que bàsicament es constituïda per juvenils i subadults de la població que es reprodueix a les costes atlàntiques americanes però que passen llarg temps al Mediterrani. La nidificació al litoral ibèric és molt esporàdica; i els exemplars que es reprodueixen al Mediterrani acostumen a anar cap al Mediterrani oriental: les platges de posta més importants són a Grècia però també n'hi ha a Turquia, Israel, Egipte, Líbia, Xipre, etc. En menor grau, també hi ha nidificació a Itàlia.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - Prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - En Perill d'Extinció
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000