castellano

» Cerambyx cerdo

 

Nom Comú : Banyarriquer del roure

DESCRIPCIÓ

Aquest coleòpter es coneix popularment com a banyarriquer i és una espècie d'escarbat gros, de cos esvelt i de llargues antenes, encara més en els mascles. Tot ell és de color negre llustrós i elegant, amb l'excepció de l'extrem dels èlitres, d'un to caoba. Les larves s'alimenten de fusta de roures, alzines i avellaners.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000