castellano

» Cobitis taenia (paludicola)

 

Nom Comú : Llopet de riu

DESCRIPCIÓ

El llopet comú o raboseta fa de 8 a 10 cm de llargada, 15 cm com a màxim. De cos allargat, presenta típicament quatre fileres de taques fosques i arrodonides. Viu a les parts baixes i mitjanes dels rius, a trams amb poc corrent, fons amb graves, sorra i vegetació. També s’estableix a petites llacunes, ullals, surgències subterrànies d’aigües netes, dolces i amb una temperatura bastant constant. Típic de fons, bentònic, fresa des del mes de maig fins al juliol. S’alimenta de microcrustacis com cladòcers, copèpodes i larves d’insectes.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000