castellano

» Coenagrion mercuriale

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Libèl·lula que es caracteritza per la presència de dues ratlles curtes i inacabades als laterals del tòrax. El mascle té el típic patró blau i negre al tòrax i a l'abdomen i el dibuix en forma del casc del Déu Mercuri al segon segment de l'abdòmen, d'on li ve el seu nom. Les femelles normalment són verdes i negres. Tenen el pterostigma en forma romboidal amb el centre fosc. Les ales posteriors fan de 16 a 19 mm i l'abdomen d'uns 23 mm.Viu en petits corrents d'aigua neta, oxigenada i permanent, amb vegetació submergida, principalment sobre substrat calcari. També aprofita recs i sèquies amb marges naturalitzats.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000