castellano

» Cottus gobio

 

Nom Comú : Cavilat

DESCRIPCIÓ

Espècie de peix pertanyent a la família dels còtids que popularment s'anomena cavilat. El cos en forma de maça fa 18 cm de llargària màxima (normalment, en fa 10) i no presenta escates; té el cap ample i pla i l'aleta caudal amb 13-14 radis. És de color gris olivaci marró, amb taques irregulars, més fosques al dors i als costats, amb les aletes dorsals, les pectorals i la cua amb taquetes blanques que alternen amb altres de fosques segons el fons en què viu, ja que és molt mimètic. El nom més actual sembla ser el de Cottus hispaniolensis (= C. gobio). Font: Freyhof et al. (2005).

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Espanya : R.D.139/2011 - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Espanya : Libro Rojo de los peces continentales de España - En Perill d'Extinció

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000