castellano

» Euphydryas aurinia

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Espècie de lepidòpter de la família Nymphalidae que presenta una alta variabilitat individual, amb moltes subespècies descrites. El mascle té l'anvers de color marronós amb franges de color taronja. El revers és més clar, d’un to grogós amb una línia de punts negres. La femella és més gran i de colors més clars. L’envergadura alar és entre 32 i 46 mm. Aquesta papallona viu en zones obertes, prats i llindars de bosc. El vol és d’abril a juny. S'alimenta de nèctar de les flors. En canvi l'eruga, negra i peluda, construeix nius col·lectius filamentosos entre les fulles de lligaboscos i d'atxa o escabiosa blanca, de les quals es nodreix.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000