castellano

» Galemys pyrenaicus

 

Nom Comú : Almesquera

DESCRIPCIÓ

Espècie de talp conegut popularment com almesquera i que és l'únic representant del seu gènere. D'hàbits aquàtics s'identifica perquè a la base de la cua hi té unes glàndules que produeixen una substància semblant al mesc, d'aquí ve el seu nom. El tret més característic d'aquest insectívor és el musell: s'allarga en una mena de trompa mòbil, desproveïda de pèl, a l'extrem de la qual s'obren els orificis nasals. La cua, tant o més llarga que el cos i el cap junts i de secció cilíndrica, es comprimeix lateralment a l'extrem i és recoberta de pèls esparsos. L'almesquera Té els dits units per una membrana que li ajuda a nadar per sota l'aigua, més desenvolupada a les potes posteriors que a les anteriors. El pelatge és molt dens i llustrós. Format per pèls de dues menes: uns de curts de revestiment i uns de llargs que protegeixen l'animal de l'aigua i el fred. La coloració és grisa fosca pel dors, més clara pels flancs i de tons blancs platejats pel ventre. La mida de cap i cos és de 11 - 14 cm i de la cua de 13 - 15,5 cm i el seu pes pot anar de 50 a 80 gr.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000