castellano

» Iberolacerta aranica

 

Nom Comú : Sargantana aranesa

DESCRIPCIÓ

Sargantana de mida petita d’uns 6,2 cm en els mascles i d’uns 6,7 cm a les femelles. De coloració grissenca amb reflexos verdosos amb forces punts petits al llarg del dors. Té el ventre blanc amb punts negres (Rivera et al. 2011). És una espècie molt ben adaptada a l'alta muntanya. La trobem en llocs rocallosos, tarteres o pedregams amb herba. És un habitant típic de l'estatge alpí i, en ocasions, del subalpí desforestat per a l'obtenció de pastures. La presència d'acumulacions de roques apropiades amb vegetació herbàcia o arbustos petits i el grau d'humitat adequat són els factors clau per trobar aquesta espècie. Se l'ha trobada amb seguretat des de 1.940 m fins a poc més de 2.600 m. Tanmateix, és possible que pugui arribar a la cota màxima dins de la seva àrea de distribució al massís del Maubèrme (2.880 m). A començaments d'estiu aprofita l'alta productivitat d'insectes dels ambients altimontans i adapta la seva dieta a les diferents disponibilitats de cada moment (www20.gencat.cat).

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Espanya : R.D.139/2011 - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - En Perill d'Extinció
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000