castellano

» Iberolacerta aurelioi

 

Nom Comú : Sargantana pallaresa

DESCRIPCIÓ

Sargantana petita, similar a l’aranesa en la coloració grissenca. Mascles fins els 5,7 cm i femelles fins els 6,2 cm de longitud cap-cos. Bandes temporals llises i les línies del dors clares. El ventre és blanc. És una espècie molt ben adaptada a l'alta muntanya. La trobem en llocs rocallosos, tarteres o pedregams amb herba. Se l'ha trobada amb seguretat des de 1560 m a la vessant nord fins als 3000 m. Tanmateix, és més comuna entre els 2200 i els 2500 m d’altitud.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Espanya : R.D.139/2011 - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - En Perill d'Extinció
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000