castellano

» Iberolacerta bonnali

 

Nom Comú : Sargantana pirinenca

DESCRIPCIÓ

Sargantana de mida petita de fins a uns 5,8 cm en els mascles i de uns 6,4 cm a les femelles. De tonalitats grisoses amb reflexos verdosos amb forces punts petits al llarg del dors. Té el ventre blanc i la gola blanca (Rivera et al. 2011). Es tracta d'una espècie molt ben adaptada a l'alta muntanya. Viu en indrets especialment arrecerats i sap aprofitar perfectament l'escalfor que li proporciona la radiació de l'alta muntanya i els diferents microclimes que li són favorables. El seu hàbitat preferit està format per roques apropiades, no nues, sinó amb vegetació herbàcia o matolls nans i un grau d'humitat adequat. Es troba en vessants generalment exposats al sud, a l'est o, més rarament, a l'oest d'algunes muntanyes pirinenques, amb afloraments rocosos, tarteres i pedregams. Molt freqüentment en àrees glacials, entre els 2.200 i els 2.940 m. Es troba sempre en àrees alpines, per sobre del límit del bosc i sobre pissarres quarsítiques i fil•lites cambroordovicianes, que formen rocams molt fissurats que serveixen de refugi.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000