castellano

» Kosteletzkya pentacarpa

 

Nom Comú : Trencadalla

DESCRIPCIÓ

Planta herbàcia de tija de fins a 2 m d'lacària. La tija és erecta i té pèls asteriformes de color castany. Les fulles són simples, de 4-10 x 6-12 cm, esparses, de triangulars a ovades amb 3-5 lòbuls aguts amb el marge dentat. Flors hermafrodites, actinomorfes, solitàries a l'axil·la de les fulles superiors. El calze té 5 lòbuls oblongo-ovats de 6-7x2-3 mm. Té 5 pètals lliures de 20-30 mm de color rosa-violaci.Viu en herbassars a les vores d'aiguamolls litorals.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000