castellano

» Lucanus cervus

 

Nom Comú : Escanyapolls

DESCRIPCIÓ

Coleòpter popularment anomenat escanyapolls o cèrvol volador. Presenta un dimorfisme sexual molt marcat; el mascle (a la fotografia), més gros que la femella, destaca per les seves mandíbules enormes que li serveixen com a feixuc reclam sexual i com a arma a les disputes entre mascles. Tot i el seu pes, l'escanyapolls aconsegueix enlairar-se en un vol sorollós. Les larves s'alimenten durant anys de la fusta d'alzines i roures.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000