castellano

» Lutra lutra

 

Nom Comú : Llúdriga

DESCRIPCIÓ

Mustèlid de cos allargat amb pelatge marronós, extremitats relativament curtes i dits units per una membrana interdigital. Presenta un marcat dimorfisme sexual, essent els mascles força més grans i pesats que les femelles. Pot viure en tot tipus d’ambients aquàtics continentals (rius, llacs, embassaments, etc.) ben conservats. El seu rang altitudinal és molt ampli, des de zones situades a nivell del mar fins a 1.700-1.800 m i esporàdicament en alçades superiors. La seva alimentació es basa quasi exclusivament amb preses d’hàbitats aquàtics o semiaquàtics com ara peixos, crancs, granotes, etc. A Catalunya, durant mitjans dels anys 80 va presentar els mínims històrics de distribució, moment a partir del qual va començar un procés lent de recuperació que l'ha permès recolonitzar gran part de les conques fluvials catalanes.

NORMATIVA

Catalunya : Pla de Conservació -

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000